Բարձրակարգ ատամնաբուժական ծառայություններ|GDENTALG

Մեր ատամնաբուժական ծառայությունները հիմնվում են բազմամյա փորձի, ժամանակակից սարքավորումների և մեթոդների վրա՝ մատուցվելով արհեստավարժ և բարեհամբյուր:

Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա և պարօդոնտոլոգիա

Ատամների էսթետիկ վերականգնում

ատամների կարիոզ խոռոչների բուժում և վերականգնում, ֆրոնտալ ատամների ռեստավրացիաներ բարձրորակ պլոմբանյութերի միջոցով

Էնդոդոնտիա

արմատախողովակների բուժում, լիցքավորում ժամանակակից սարքավորումներով և բարձրորակ նյութերով

Ատամնաքարերի մաքրում

ատամնափառի, ատամնաքարերի մաքրում ժամանակակից որակյալ սարքավորումներով, չվնասելով էմալը և լորձաթաղանթը

Ատամների սպիտակեցում

որակյալ նյութերով ատամների անվնաս սպիտակեցում

Պարօդոնտոլոգիական միջամտություններ

հարատամնային հյուսվածքների բազմաթիվ պաթոլոգիկ պրոցեսների ախտորոշում, բուժում և կանխարգելում

Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա

Շապիկ

ատամների պսակների վերականգնում մետաղական, մետաղ-կերամիկական, ամբողջաձույլ կերամիկական, ցիրկոնի-կերամիկական շապիկների միջոցով

Կամուրջ

մի քանի ատամի պսակների վերականգնում մետաղական, մետաղ-կերամիկական, ամբողջաձույլ կերամիկական, ցիրկոնի-կերամիկական շապիկների միջոցով

Վինիր

ֆրոնտալ ատամի վեստիբուլյար մակերեսի էսթետիկ վերականգնում

Բյուգելային պրոթեզ

մասնակի անատամության վերականգնում մասնակի շարժական մետաղական հենքով բարձրորակ պրոթեզի միջոցով

Լրիվ շարժական պրոթեզ

լրիվ անատամության վերականգնում կոշտ կամ փափուկ հենքով պրոթեզի միջոցով

Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա և դիմածնոտային վիրաբուժություն

Ատամների հեռացում

Ատամների կոնսերվատիվ-վիրաբուժական բուժում

Թարախակույտերի բացազատում

Ալվեոլիտների և պերիկորոնարիտների բուժում

Ծնոտի կիստաների հեռացում

Բերանի խոռոչի սանձիկների հատում

Բերանի խոռոչի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում

Ատամների իմպլանտացիա

Օրթոնդոնտիա

Շարժական կոնստրուկցիաներ

Անշարժ կոնստրուկցիաներ

Շինավորում (Բրեկետ համակարգ)

Էսթետիկ և մետաղական

Էսթետիկ բժշկություն

Պլազմոլիֆտինգ

արյան պլազմայի ներարկումներ դեմքի շրջանում բուժման և երիտասարդացման նպատակով

Բիոռևիտալիզացիա

հիալուրոնաթթվի հիման վրա նյութերի ներարկումներ դեմքի շրջանում բուժման և երիտասարդացման նպատակով

Մեզոթերապիա

բազմազան հատուկ կոկտեյլների ներարկումներ դեմքի շրջանում բուժման և երիտասարդացման նպատակով

Բոտոքս

բոտուլոնոտոքսինի ներարկում դեմքի շրջանում կնճիռների վերացման նպատակով

Դեմքի կոնտուրային պլաստիկա

հիալուրոնաթթվի հիման վրա նյութերով դիմագծերի ընդգծում և շտկում

Բլեֆարոպլաստիկա

վերին և ստորին կոպերի պլաստիկ վիրահատություն

Օտոպլաստիկա

ականջախեցիների պլաստիկ վիրահատություն